F-skattsedel

Huvudregeln är att en ideell förening beskattas på samma sätt som andra juridiska personer. Men det finns undantagsregler som innebär att föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och som uppfyller vissa krav blir skattskyldiga bara för vissa inkomster (inskränkt skattskyldiga). Man kan nog uttrycka det som att inkomster som föreningen får genom medlemmarnas ideella arbete är skattefritt.

Föreningen kan ibland behöva visa någon utomstående uppdragsgivare att man är skattebefriad. Tidigare kunde man då från Skatteverket få ett intyg på att man var skattebefriad. Ett sådant intyg gällde ett år. Numera ska man i stället ansöka om F-skattsedel. Genom att visa att man har F-skatt behöver uppdragsgivaren inte göra skatteavdrag på ersättningen till föreningen. Skatteverkets blankett för Skatte- och avgiftsanmälan har nummer SKV 4620. För att föreningen ska slippa deklarera ansöker man på blankett SKV 2501.

Annonser