Trafiknykterhetens dag 15 maj

021På Stortorget i Örebro medverkade MHF i en stor riksmanifestation för drogfri trafik. Det var Mats Sjöö som tagit initiativet till arrangemanget. Han är förälder till en 17-årig son som hösten 2011 tragiskt omkom i en trafikolycka där chauffören hade stulit bilen och var onykter. Olycksbilen fanns på torget och väckte mångas förfäran. Förutom MHF medverkade polis, räddningstjänst och flera andra aktörer med anknytning till fordonstrafik. Från MHF fanns såväl centrala som lokala representanter. Aktiviteterna började kl. 12.00 och huvudprogrammet startade kl. 16.00. Dagen avslutades med en minnesstund i Nikolaikyrkan. Medarrangörer var bl.a. MADD, NBV och ÖLN.

Annonser

Folknykterhetens dag 9 maj

I år lyfte MHF i Örebro län fram Folknykterhetens dag genom ett arrangemang på Marieberg Galleria, största varuhuset i Örebro. MHF:s vd Arne Winerdal medverkade med korta appeller om vikten av att vi alla hjälps åt för att få en drogfri trafik. Däremellan underhöll Bosse Gustafsson med sång och musik. Till många barns glädje hade MHF-Ungdomsklubb i Karlskoga-Degerfors byggt en minibilbana som blev mycket uppskattad. Farten var i vissa fall så hög att ett par bilar måste tas in på verkstad. Ett annat populärt inslag var frågetävlingen där tre veckor i Sälen stod på spel. Dagen arrangerades i samarbete med Örebro läns Nykterhetsförbund och NBV som också ställde upp med två medarbetare.

Att hålla arrangemanget i ett affärscentrum visade sig vara lyckat eftersom vi hade möjlighet att nå ett stort antal personer med budskap om nykterhet.

006

002

014