Årsmöten utan möten

På grund av rådande Corona-pandemi och gällande restriktioner lär det i år inte finnas möjlighet att genomföra årsmöten på sedvanligt sätt. Regionstyrelsen har därför rekommenderat lokalavdelningarna i regionen att genomföra sina årsmöten genom brevutskick med brevsvar till alla medlemmar.

Brevet ska innehålla alla årsmöteshandlingar såsom kallelse, dagordning med förslag till beslut, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revsionsberättelse, valberedningens förslag, verksamhetsplan, eventuell budget och andra förslag och hur man kontaktar sin avdelningsstyrelse. Årsmötet kan naturligtvis kompletteras med telefon- eller videokonferens.

Uteblir kontakt från medlem inför mötet betraktas det som ett ja till föreslagna beslut, Majoritetsbeslut gäller.