Årsmöten 2021

Regionstyrelsen har beslutat att flytta fram, dvs senarelägga regionårsmötet till lördagen den 14 maj klockan 13.00 i Malung med förhoppning om att det då är möjligt att ha ett fysisk möte.

Regionstyrelsen har också beslutat att ge lokalavdelningarna möjlighet att flytta sina årsmöten till senast slutet på mars månad. Dessa årsmöten kan ske fysiskt, digitalt via zoom, telefon eller brevledes.