Regionårsmöte 2022

Regionårsmötet för MHF Bergslagen äger rum den 14 maj 2022 kl 13:00 på Hotell Sankt Olof i Malung. Varje lokalavdelning har utsett sina ombud. Årsmöteshandlingar kommer att sändas till deltagarna digitalt eller med post inom kort.

Årsmötet inleds med lunch kl. 12:00. Den som har önskemål om speciell kost ska anmäla detta till Gunnar Wärmedal, tel 070-689 21 81.

Välkomna