Styrelseutbildning

Regionstyrelsen inbjuder dig som är ordförande, sekreterare, kassör eller revisor i en lokal MHF-avdelning i Dalarna, Värmland eller Örebro län till en utbildningsdag lördagen den 26 november 2022. Vi börjar kl 9:30 med kaffe och slutar senast kl 16:00. Platsen är Tempelriddarnas hus, Spelmansgatan 13, 681 31 Kristinehamn.

Anmäl dig till Gunnar Wärmedal senast den 19 november via mail g.warmedal@telia.com eller telefon 0706-89 21 81

Välkommen